Vrátenie tovaru

Pokiaľ sa rozhodnete tovar vrátiť, dodržujte prosím tieto základné podmienky:

Tovar nám zašlite najneskôr 30. deň po fyzickom prevzatí zásielky.

Tovar musí byť kompletný, neporušený, nepoužitý, len vyskúšaný v originálnom obale, schopný ďalšieho predaja.

Do zásielky priložte vyplnený: Formulár na vrátenie tovaru(stiahnete kliknutim na tento odkaz).

Ak si formulár neviete vytlačiť, môžete si ho prepísať ručne a priložiť do balíka.

Tovar neposielajte na dobierku, v takom prípade ho neprevezmeme a bude Vám doručený späť.

Tovar prosím zašlite na kontaktnú adresu: STAY POSITIVE S. R. O. Šulekova 1/99 920 03 Hlohovec, Slovensko

V prípade nejasností alebo doplňujúcich info nás môžete kontaktovať na tel. č: +421 944 201 801